Wat is boekhouden nu eigenlijk?

Hoewel het iets is waar je niet onderuit komt als je een bedrijf of zaak hebt of gaat opstarten zijn er toch nogal wat mensen die slechts een vaag of verkeerd beeld hebben van wat boekhouden nu eigenlijk is. Daarom zetten we hieronder voor jouw in een aantal definities uiteen wat boekhouden allemaal inhoudt.

Definitie van boekhouden

In een algemene zin kan boekhouden omschreven worden als een overzicht van de financiële toestand van een bedrijf, opgesteld op een manier dat alle belanghebbende partijen (de bedrijfsleiding, mogelijke investeerders, banken en niet in de laatste plaats de belastingdienst) op een objectieve wijze kunnen geïnformeerd worden hierover.

Boekhoudingen moeten zich aan een aantal gestandaardiseerde regels houden die dezelfde zijn voor alle bedrijven, in welke sector ze ook werken. Deze regels zijn, in tegenstelling tot wat sommigen denken, niet in de wetgeving vastgelegd, maar ze zijn afspraken waar boekhouders zich vrijwillig aan houden en die het eenvoudig maken voor banken en overheden om de financiële toestand van een willekeurig bedrijf te bekijken. Uiteraard zijn deze regels ook zo gemaakt dat het gemakkelijker is voor bedrijven om zich aan bepaalde wettelijke verplichtingen te houden.

Verschillende aspecten van een boekhouding

Boekhouden vindt plaats op veel verschillende niveaus binnen een organisatie of bedrijf. Er is een overkoepelende boekhouding waarin alles samenkomt maar daaronder zitten verschillende deelboekhoudingen die in detail ingaan op bepaalde aspecten. Zo is er:

  • Een boekhouding voor de schulden en kredieten van een bedrijf
  • Een boekhouding voor de loonadministratie
  • Een boekhouding voor de belastingadministratie
  • Een boekhouding voor de activa
  • Een boekhouding voor de inkomsten en uitgaven

Het bijhouden van de dagelijkse transacties noemen we de dagelijkse boekhouding. Hierbij worden alle inkomsten en uitgaven genoteerd als debiteuren en crediteuren en deze moeten uiteraard steeds in balans zijn.

Dankzij het gebruik van computerprogramma’s is het bijhouden van deze dagelijkse transacties veel eenvoudiger geworden voor bedrijven. Deze programma’s maken ook financiële analyses met één druk op de knop mogelijk. Hieruit kunnen op eenvoudige wijze balansen, winst- en verliesrapporten, activa en risico-analyserapporten verkregen worden.

Al deze rapporten samen geven een goed overzicht van hoe een bedrijf eraan toe is en welke evolutie er gaande is of te verwachten is. Ze helpen ook om strategische toekomstbeslissingen mogelijk te maken en voor banken of investeerders maken ze beslissingen over leningen en investeringen veel eenvoudiger.

Kredietbeheer

De boekhouding van de kredieten is ongetwijfeld één van de belangrijkste als garantie voor het voortdurende succes van een bedrijf. Teveel slechte kredieten of een stilvallende cash flow kunnen de doodsteek betekenen voor een zaak. Het is daarom uiterst belangrijk deze tak van de boekhouding niet te verwaarlozen en door een expert te laten beheren of op z’n minst controleren.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>